Về chúng tôi

Công Ty Phú Minh Khang là nhà phân phối nguyên liêu thực phẩm đầu vào B2B cho nhà hàng và căn tin. Bằng hệ thống chuỗi kho có chức năng bán hàng, chúng tôi mang đến giải pháp tối ưu nhất dành cho các doanh nghiệp F&B, đó là tiêu chuẩn đồng nhất, an toàn và thuận tiện.

Tầm nhìn

REDEFINE THE FOOD BUSINESS

Tư rất lâu, hệ thống cung ứng thực phẩm từ sản xuất, đóng gói, bảo quản, phân phối thường hoạt động theo mô hình thủ công. Công ty Phú Minh Khang hướng đến xây dựng hệ thống phân phối hiện đại bằng hệ thống kho có chức năng bán hàng để các sản phẩm đến tay đối tác với tiêu chuẩn đồng nhất, đúng giá, ổn định và kịp thời.

Các ngành hàng của chúng tôi

  • NGÀNH HÀNG BƠ, SỮA, ĐỒ UỐNG
  • NGÀNH HÀNG CÁ, THỦY SẢN
  • NGÀNH HÀNG ĐỒ KHÔ, GIA VỊ, VẬT DỤNG
  • NGÀNH HÀNG RAU, CỦ, NẤM, TRÁI CÂY
  • NGÀNH HÀNG THỊT ĐÔNG LẠNH
  • NGÀNH HÀNG THỊT GIA CẦM, GIA SÚC, TRỨNG NỘI ĐỊA